Temetőkápolnát és ravatalozót avattak Nagyszőlősön

Október 6-án Nagyszőlősön ünnepélyes külsőségek között átadták Kárpátalja első, és eddig egyetlen, európai színvonalú ravatalozóját.

A Nagyszőlősi Szent Cecília Temetőkápolna a szovjet időben 30 éven át adott menedéket a templomaiból kizárt nagyszőlősi római katolikus közösségnek. A kápolna építéséről pontos feljegyzés nincs. Az épületet, mely korábban a római katolikus egyházközség tulajdonát képezte, egy 1949-es instrukció értelmében – katonák által bemutatott dokumentumok alapján – gazdátlannak nyilvánították és a Nagyszőlősi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának adták át. 1959-től 1989-ig ebben a kicsiny templomban folyhatott a római katolikus közösség élete. Titkos keresztelések, az éj leple alatt történt esketések, imádságok, szentmisék helyszíne volt generációk számára, az üldöztetésben is kitartó kereszténység helye és szimbóluma lett. A kápolna korábban is sokszor szolgált ravatalozási helyül, a virrasztások idején itt imádkozott, zsoltározott a család és a hívő közösség.

A temetőkápolna és ravatalozó ünnepi átadásán a beszédek sorát Magyar Gergely atya, Nagyszőlős római katolikus plébánosa nyitotta meg, üdvözölve mindenkit, aki eljött a hálaadó alkalomra. Beszédében kiemelte: „A gyászban és a temetéseken mélységesen összeköt bennünket emberi és keresztény meggyőződésünk. Ezekben a zavaros napokban különösen fontos, hogy különböző keresztény közösségek tagjai és vezetői, valamint különböző nemzetiségű testvérek együtt állunk itt, egy szakrális hely mellett. Fontos, hogy átérezzük és kifejezzük: az élet legalapvetőbb területein semmi sem választ el egymástól bennünket. Főleg nem a politika… Ahol állunk, egy sokszorosan megszentelt hely. Megszenteli a rengeteg imádság, amit a nagyszőlősi emberek a legnehezebb időkben itt mondtak el, azok az ígéretek, amiket az ifjú párok az itt megkötött házasságuk és keresztelések idején itt tettek”. Majd a kápolna védőszentjéről, Szent Cecília életéről és annak bátor tanúságtételéről beszélt. Végezetül a kápolna összetartó erejére hívta fel a figyelmet: „Legyen ez a kápolna emberi és keresztény egységünk helye és szimbóluma! A földbe visszatérő ember a földből alkotó Teremtője kezébe kerül vissza. És ha közel vagyunk Istenhez, akkor közel kell, hogy legyünk egymáshoz is.”

Ezek után Majnek Antal püspök Úr megáldotta a temetőkápolnát és a hozzá épített épületet, a felújított keresztet és az egybegyűlteket.

Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője köszöntő beszédében hangsúlyozta: „A mai nap több szimbolikus jelentőséggel is bír, amely mind a tanúságtételről szól. Október 6-a az aradi vértanúk napja, amely jelenti a haza melletti tanúságtételt, a hazáért elszenvedett vértanúság napját. Nekünk, akik itt állunk, ez a kápolna a hit melletti tanúságtétel szimbólumát jelenti, hiszen a legnehezebb időkben itt folytak a szentmisék”. Felhívta a figyelmet az ilyen tanúságtételek fontosságára a jelen korban is, hiszen ezeréves magyar keresztény kultúránk, hitünk szükségességét ma sokan megkérdőjelezik Európában. Kiemelte: „Ugyanilyen tanúságtétel Alaptörvényünk D cikkelye, amely az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva kimondja a felelősség viselését a határon kívül élő magyarok sorsáért. Ennek a felelősségviselésnek is része a kápolna avatása, amely a magyar állam támogatásával valósulhatott meg”.

Az ünneplőket köszöntötte Gyebnár István beregszászi magyar konzul, Rezes József, a Megyei Állami Közigazgatás nemzetiségi és vallási főosztályának vezetője. Bocskai István, Nagyszőlős polgármestere a város lakóinak nevében mondott köszönetet a Nagyszőlősön szolgálatot teljesítő Magyar Gergely ferences atyának, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye vezetőségének, és személy szerint Majnek Antal püspöknek, Magyarország kormányának – mely szívén viseli a határon túli magyarok sorsát, hathatós támogatást nyújt Kárpátaljának, ezen belül az ugocsai polgároknak –, a Betlen Gábor Alapnak, mindazoknak, akik hozzájárultak a kegyeleti központ építéséhez, illetve átadásához. Elmondta, hogy a Nagyszőlősi Polgármesteri Hivatal az első perctől felkarolta és minden eszközzel támogatta az ötlet megvalósítását, eme európai színvonalú kegyeleti hely kialakítását. 

Biszinger Róbert, a Kapisztrán Szt. János Jótékonysági Alap igazgatója megköszönte a Bethlen Gábor Alapnak a támogatást, a kivitelezők, a vállalkozók hibátlan munkáját, az egyház húszastanácsának a segítségét. Reményét fejezte ki, hogy a ravatalozó mindenki számára segítség lesz a gyász nehéz napjaiban.

Az ünnepség színvonalát emelte, hogy a Szent Angéla Ferences Gimnázium vegyeskara Semjénné Menus Gabriella vezetésével a beszédek közötti időszakot csodálatos előadásával kápráztatta el a közönséget.

A budapesti ferences intézmény diákjainak utazását a Ferences Alapítvány támgoatta.

 

Ferences Alapítvány – Ferences Sajtóközpont

Forrás: www.karpatinfo.net
Fotó: Szent Angéla-iskola és a Nagyszőlősi Mennybemenetel Plébánia hivatalos facebook-oldala

 

Hasonló tartalom