Közösségi szolgálat a kárpátaljai ferences misszió területén

A gimnáziumi évek alatt kötelezően teljesítendő ötven óra közösségi szolgálat elvégzésére az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium számos lehetőséget kínál az ott tanuló diákok számára. A 2018-2019-es tanévtől az eddigi alternatívák mellett a Ferences Alapítvány támogatásával egy új programot is elindítanak, amelynek keretein belül a fiatalok Kárpátaljára utazhatnak, hogy rövid időre bekapcsolódjanak a ferences misszió szolgálatába. 


A 2011-ben bevezetett nemzeti köznevelési törvény szerint egy középiskolás tanuló számára az érettségi bizonyítvány megszerzésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzése. 

Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban tanuló diákok számára az iskola sokféle módon lehetővé teszi az önkéntes munka teljesítését: segíthetnek a Ferences Szegénygondozó Nővéreknek vagy az iskola szomszédságában található szociális otthonban, a 2018-2019-es tanévtől kezdődően pedig részt vehetnek a kárpátaljai ferences misszióban szolgáló testvérek munkájában is.
A 10.A prefektusa (kollégiumi csoportjának nevelője), Zarándy Kleofás OFM második alkalommal szervez utazást Nagyszőlősre január 25. és 28. között, hogy az erre válallkozó tanulókkal néhány napot erre a célra szánjanak.

Magyar Gergely OFM, a kárpátaljai ferences misszió felelőse vezetésével a diákok a ferencesek ellátásában működő intézményekben töltenek majd időt: óvodákban, szegénykonyhán, rehabilitációs központban, valamint a különböző plébániákon fognak segédkezni, valamint részt vesznek a nagyszőlősi Katolikus Karitász munkájában: a rászorulók számára tűzifa, élelem kihordásával.

 


Kleofás atya és a diákok utazását a Ferences Alapítvány támogatja, amelyre ezúton adománygyűjtést indítunk. Adományaikat február 1-ig várjuk az alábbi módokon: 

- banki utalással: a 11600006-00000000-49195664 számlaszámra,
- az alapítvány új honlapján bankkártyával, itt: Támogatás
- sárga csekkel (az alapítvány honlapján lehet igényelni, ezután postázzuk a megadott címre),
- bankkártyaterminálon keresztül (tízezer forint feletti adományozás esetén, alapítványunk székhelyén)

Mivel alapítványunk közhasznú, cégek, szervezetek számára az adományozásról igazolást tud kiállítani a társasági adóalap csökkentésének igénybevételére; a honlapon keresztül való adományozáskor vagy a megadott elérhetőségek bármelyikén lehetőségük van ezt kérni.

Alapítványunk elkötelezett a ifjúság támogatásában, a fent leírtakhoz hasonló programok megvalósulását fontosnak tartjuk és bízunk benne, hogy a Kárpátalján végzett közösségi szolgálat által a kint élők és a szolgálatot teljesítő fiatalok egyaránt gazdagoni fognak. 

Adományaikat előre is hálásan köszönjük a támogatott fiatalok és családjaik nevében is! Isten fizesse meg!


Ferences Alapítvány
2019