Ifjúsági programok támogatása 2017 nyarán

Alapítványunk fontos célja a fiataloknak szervezett eseményekhez való anyagi hozzájárulás. Évek óta sikeresen pályázunk és támogatjuk ezen felül is saját összegyűjtött adományból mindezen programokat. Jelen gyűjtés alkalmával a Ferences Ifjúsági Gyalogos Zarándoklatot, az évről évre Esztergomban megrendezésre kerülő ferences ministránstábort és a ferencesek által ellátott kárpátaljai plébániák hittantáborait van lehetőségük támogatni. Adományaikat előre is hálásan köszönjük!

Felajánlásaikat idén három különböző nyári program támogatására várjuk szeretettel:

Ferences Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat

A ferencesek - más szerzetesrendek tagjaival együttműködve - 2017. augusztus 14. és 20. között, huszonharmadik alkalommal rendezik meg a Ferences Ifjúsági Gyalogos Zarándoklatot Esztergomból Mátraverebély-Szentkútra.
Minden évben több száz fiatal csatlakozik, hogy együtt járja és imádkozza végig ezt a 130 km-es utat. A fiatalok nagy élményeket adó programokon vesznek részt: hét napon keresztül imádkozhatnak, beszélgethetnek egymással, új barátságokat köthetnek és feltehetik kérdéseiket a zarándoklaton nagy számban résztvevő ferences testvéreknek és nővéreknek. A zarándoklathoz számos nehéz helyzetben lévő fiatal is csatlakozik: nagycsaládosok, Kárpátaljáról érkezők, rászoruló családban, nehéz körülmények között élők. Az esemény megszervezésének fontos szempontja, hogy a költségekből minél kevesebbet terheljünk a résztvevőkre, hogy mindenkinek lehetősége legyen eljönni, ezért is szükséges alapítványunk szerepvállalása.

MITAKU - ministránstalálkozó és kupa

A MITAKU a ferences plébániák által szervezett, Esztergomban tartott ministránstábor, ahol a fiatalok minden évben összegyűlnek - sokszor édesapjukkal együtt - , hogy a különböző szervezett programok és egy focibajnokság keretein belül találkozhassanak az ország távolabbi pontjairól vagy a határon túlról érkező ministránstársaikkal, megismerjék egymást és sok szép élményt szerezzenek, amelyek erőt adhatnak a következő évre is. Az eseményen idén a nagyszőlősi és a nevetlenfalui plébánia ministránsai is részt vesznek Kárpátaljáról, ennek feltételeit alapítványunk teremti meg, hiszen a kint élő családoknak nem lenne lehetőségük egy ilyen tábor, illetve az utazás anyagi terheit vállalni.

Kárpátaljai hittantáborok

A királyházi és a nevetlenfalui katolikus plébánián Márió és Ámosz atya a tanév lezárásaként júliusban összesen öt tábort szervez a plébániák hittanosai számára . A kárpátaljai gyermekek anyagi lehetőségei meglehetősen korlátozottak, saját erőből nem lenne lehetőségük ezeket a táborok költségeiből adódó terheket vállalni, ezért igyekszünk a rászoruló családokat minden esetben a lehető legnagyobb anyagi és egyéb hozzájárulással segíteni. Az alapítvány által továbbított adományoknak köszönhetően a részvételi díj csökkentésére lenne lehetőség, amely által több hittanos gyermek vehetne részt a táborokban.

Mindezen célokra alapítványunk határidős adománygyűjtést szervez, amelyre adományaikat 2017. szeptember 30-ig várjuk a honlapon található többféle módon. Összesen körülbelül 1.500.000,- Ft összegű adományt szeretnénk erre a célra fordítani, segítségüket, lemondásaikat hálásan köszönjük, Isten fizesse meg!