Új profil a Kilátóban – szupervízió, kiégésprevenció és stresszkezelő tréningek

A Kilátó Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálat 2019 januárjától új profillal bővítette tevékenységét. Mostantól a ferences intézmények dolgozóit szupervízióval, kiégésprevenciós és stresszkezelő tréningekkel, vezetői coachinggal és egyéni lelkigondozással segíti. Ezek mellett a ferences iskolák diákjainak pályaválasztási foglalkozást, tanárainak családi életre nevelés oktatást kínál.


Az együttműködés jegyében az új programok már sikeresen folynak a Völgy Utcai Ökumenikus Óvodában, a Gondviselés Háza Gondozási Központban. A szülőknek tartott pályaválasztási tanácsadó előadással a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnáziummal is kezdetét vette a közös munka. A többi ferences intézménnyel a kapcsolatfelvétel folyamatban van.

A Ferences Rendtartomány munkaerőhiánnyal küszködő szociális és oktatási-nevelési intézményekben, mozgásterén belül mindent elkövet dolgozói lelki egészségmegőrzéséért. Ehhez az erőfeszítéséhez talált képzett szakembereket a Kilátó tíz munkatársában, akik félig önkéntesként, de nagy lelkesedéssel és magas színvonalon látják el új munkakörüket is.

 

Ferences Alapítvány, 2019