Elindult a Ferences Ösztöndíjprogram 2022/2023-as tanéve

Megnyitották a Ferences Ösztöndíjprogram (FÖP) 2022/2023-as tanévét. A projekttervezésben segítő tréninggel egybekötött eseményen az idei ösztöndíjat elnyerő diákok és mentortanáraik voltak jelen a szentendrei Ferences Gimnáziumban szeptember 16-án. A programban a házigazda szentendrei iskola mellett a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, illetve az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium is részt vesz; természettudományos és humán területen egyaránt lehet pályázni.

Az évnyitón először Bodó Márton, a rendtartomány közoktatási referense, a program szakmai vezetője, majd Fejes István OFM köszöntötte a résztvevőket. Fejes István megemlítette, hogy bár a ferencesek nem tanító rend, Szent Ferenc sem vetette meg a „szent tudományt” – erről egy részletet is felolvasott Ferenc életrajzából. Biztatta a diákokat, mélyedjenek el a tudományokban, és utalt rá, hogy a kutatómunka mindig lelki utazás is, melynek során számos új, soha addig nem próbált dologgal találkoznak. Hangsúlyozta, hogy a ferences rend támogatja a tudományt. Amitől óva int István testvér, az a gőg – arra kérte a diákokat, legyen meg bennük az a szerénység, amely Szent Ferencben is megvolt.

 

A rendezvény tréning jellegű részét a FÖP-csapatok készségfejlesztését harmadik éve irányító Jakab Rita gyógypedagógus, kommunikációs tréner és munkatársai, Varga Zsófia és Komáromi Tamás vezették. A több intézményből érkező fiatalok ismerkedését játékos, mozgásos feladatokkal segítették: így például palacsinta vagy gofri, Duna vagy Balaton alapon kellett két csapatot alkotniuk; majd névsorba állni, neveket megjegyezni, „bomba” és „fal” között helyezkedni – míg végül csapatokra osztva ki kellett választaniuk egy dolgot, ami leginkább motiválja őket az ösztöndíjprogrammal kapcsolatban.

 

Az ismerkedés mellett az egyéni készségeket és a csapatmunkát is fejlesztő gyakorlatok után a projektmódszer, projekttervezés került a középpontba: a diákok Komáromi Tamással levonultak az udvarra, ahol egy játékos feladaton keresztül a projekt egész folyamatát végigvették, a mentortanárok pedig a projekt végigkíséréséhez kaptak segítséget.

 

Ezt kutatásmódszertani foglalkozás követte: a reálosoknak Mészáros Lukács, a szentendrei Ferences Gimnázium Pro Progressio díjas biológia–földrajz szakos tanára, a humánosoknak Kosikné Kettős Marianna, a szentendrei gimnázium angoltanára, tehetséggondozó szakember mutatta be a projekttervezés gyakorlati megvalósulását.

 

Kettős Marianna elmondta, a projektoktatás voltaképpen tanulási stratégia, a tanulók maguk választják ki a témájukat, melyet a Ferences Ösztöndíjprogramban részt vevő diákok nem a hagyományos osztály- és tanórakeretben bontanak ki; majd a tanév végén a produktumot bemutatják a többieknek is. Az előadó beszélt a projektmódszer pszichológiai hátteréről, a motivációs elméletekről. A FÖP-ben létezik kutatási, illetve művészeti alkotói kategória, valamint tanulmányi kategória – utóbbi plusz órákban valósul meg, és eredményét portfólión keresztül mutatják be, csakúgy, mint a közösségi/szociális kategóriában. Kettős Marianna szempontokkal segítette a prezentációra való felkészülést, illetve a portfólió elkészítését, és beszélt többek között a 2024 szeptemberétől életbe lépő új felsőoktatási felvételi rendszerről is, melyben 100 pontról az egyetemek döntenek majd. Végül a „Kik itt az igazi hősök?” kérdésre Yoda és Luke Skywalker fotójával válaszolt – vagyis mentorok és mentoráltak egyaránt.

 

Mészáros Lukács – akinek korábbi diákjai országos és nemzetközi versenyeken is kiváló eredménnyel szerepeltek – előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a beadott pályázati tervet, attól még, hogy nyert, átdolgozni, finomítani szükséges a projekt első időszakában. Ahhoz, hogy tudományos eredmény kapcsolódjon a projekthez, szükséges a jó kutatási kérdés megfogalmazása, amiből következhet a megfelelő tudományos hipotézis. Korábbi tanítványai példáján mutatta be, hogy milyen módon érdemes ezt követően a megfelelő módszertannal közelíteni a kérdéshez, amihez az ütemezés átgondolása elengedhetetlen. A hallgatóságot bevezette a megfelelő szakirodalom megtalálásába, illetve felvázolta a lehetséges további tudományos pályázatok körét, ahol hasznosulhat még a Ferences Ösztöndíjprogram keretei között elindult kutatás.

 

A nap végén a mentortanárok ültek külön csoportokba a mentoráltakkal, és átgondolták a heti, havi, éves időbeosztást.

 

A Ferences Ösztöndíjprogram résztvevőinek a következő közös alkalmára januárban kerül sor, amikor tréninghétvége keretében két nagy témát érintenek majd: az önismeretet és a prezentációt, emellett pedig lehetőségük nyílik az év során folyamatos online pályaorientációra is.

 

*

 

A tízéves jubileumára készülő, 2013 óta működő Ferences Ösztöndíjprogram elsődleges célja a bármely tanulmányi területen tehetséges tanulók motiválása és támogatása, másodlagos célja a tehetséges tanulók bevonása a hátrányokkal küzdő tanulótársaik felzárkóztatásába. A program olyan támogató közegben folyik, amely az egész iskolában a tanulás és a tudás értékét sugallja. Az ösztöndíjprogram fő támogatója a MET csoport.

 

Az ösztöndíjat elnyerő diákok idén is változatos témákkal pályáztak: étkezési zavarok feltérképezése, keleti harcművészetek, rajziskola arculatterve, verspatika, a biciklizés kutatása is szerepel köztük.

 

A 2022/2023-as tanévben a programban részt vesz:

 

Ferences Gimnázium (Szentendre)

diák: 15 fő

tanár: 11 fő

Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)

diák: 8 fő

tanár: 4 fő

Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium (Esztergom)

diák: 12 fő

tanár: 7 fő

 

Ferences Média, 2022