Adománygyűjtés a ferences fenntartású köznevelési intézmények számára

Hat köznevelési intézmény, egy mentálhigiénés központ és egy alternatív iskola működtetése is a ferencesek feladatai közé tartozik. Ezen intézmények és az intézményekben megvalósuló munka támogatására a Ferences Alapítványon keresztül van lehetőség. 


Az iskolai tanév első hónapjaiban alapítványunk kiemelt adománygyűjtési időszakot indít a ferences fenntartású köznevelési intézmények támogatására. A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány jelenleg hat köznevelési intézményt működtet, amely munkához a pedagógusok odaadó munkája mellett az anyagi források megteremtése is szükséges. Az oktatási intézmények mellett a Kilátó Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálat és a Ferences Ösztöndíjprogram (FÖP) támogatására is az elkövetkező hónapokban fogadjuk a felajánlásokat.


A Ferences Alapítvány évközi időszakban és nyáron is folyamatos gyűjt az intézmények, a Kilátó és az ösztöndíjprogram számára. Az október elején indított kiemelt időszakkal szeretnénk különlegesen is ezen feladatvállalások fontosságára irányítani támogatóink figyelmét. 


A ferencesek fenntartásában működő köznevelési intézmények mindegyike különböző feladatot lát el, és sajátos karizmával rendelkezik.

 

Közülük a legrégebbi (alapítva 1931-ben) az esztergomi gimnázium, amely bentlakásos fiúiskola. Itt van jelen a legtöbb ferences (11 testvér). A mindennapos együttlét azt is jelenti, hogy a fiatalok nem csupán magas színvonalú tanításban részesülnek, hanem bekapcsolódhatnak a ferences közösség liturgikus és lelki életébe is. Az iskola híres az intenzív sportéletéről, a szabadidős programok gazdag kínálatáról, a kirándulásokról és a közösen végzett szociális munkáról. De művészeti tevékenységre, valamint a gyakorlati képességek fejlesztésére is bőségesen van lehetőségük diákjainknak.


A Ferences Gimnáziumnak, amely 1950 óta működik Szentendrén, szintén sok évtizedes múltja van. A tanulmányi munka sikereit jelzik a kiemelkedő versenyeredmények, a rengeteg nyelvvizsga, kiváló érettségi vizsgák, melynek következtében a középiskolák rangsorában előkelő helyen áll. De az iskola karakterében mégis az a legfontosabb, hogy barátságos hangulatú, pezsgő életű iskola, falai között igen élénk közösségi élet zajlik.
 

A Budapesten, a Rózsadomb tövében működik a tizenkét évfolyamos Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium. Különlegessége, hogy az énekes iskolai tagozaton a liturgiai énekes szolgálatára is felkészíti a gyermekeket, s ezen keresztül valósítja meg evangelizációs küldetését. Itt is – ahogyan az előbb bemutatott két ferences iskolában – jellemző, hogy többgyermekes családok választják ezt az intézményt, így lassanként egész dinasztiák nevelődnek a ferences iskolákban. A Szent Angéla amellett, hogy biztosítani kívánja az általános műveltséget, nagy hangsúlyt fektet a lelki nevelésre: erre utal a címerében olvasható jelmondat: Fides et sapientia, azaz hit és tudás.
 

Jászberényben működik a Terplán Zénó  Ferences Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola, azaz röviden a Ferences Középiskola. Hivatásának tekinti, hogy alternatívát kínáljon Jászberényben és a Jászságban tanulni vágyó diákoknak, elsősorban a gazdasági- szolgáltatások, valamint az informatika és a műszaki szakmák területén. Fokozott figyelmet fordít, a szociokulturális vagy egyéb hátránnyal küzdő tanulók előrehaladására, lemorzsolódásuk megakadályozására. A keresztény értékek átadását missziójuknak tekintik, s ebben építeni kívánnak a ferences lelkiségre.
 


Intézményeink sorában különleges helyet foglal el a gyöngyösi Autista Segítő Központ, melynek általános iskolájában 42 gyermeket nevelnek és gondoznak kollégáink. Többségük bentlakó, mivel az ország egész területéről befogadnak autizmus spektrumzavarral jellemezhető gyermekeket. Különleges szakértelemmel, állandó odafigyeléssel és nagy szeretettel gondozzák és nevelik a gyermeket, és nagy haladást érnek el a tekintetben, hogy minden egyes tanítványunk képes legyen a társadalom integrált tagjává válni.
 

A Testvérkék Ferences Óvoda bázisát a pasaréti ferences plébánia közössége jelenti. A nevelői közösség a szülőkkel összhangban munkálkodik immár több, mint két évtizede. Nagy hangsúlyt fektetnek a művészeti nevelésre és a természet megszerettetésére. Tagja a Zöld óvodák hálózatának, amely azt jelenti, hogy a nevelésben az elsődleges célok között szerepel az ökotudatos szemlélet átadása. Barátságos, biztonságos, kiegyensúlyozott óvodai légkör biztosítanak. 

 

 


 

A Ferences Ösztöndíjprogram a négy ferences fenntartású gimnázium kiválasztott diákjaiból álló, alternatív iskolát alkotó rendszer, amelynek célja a tehetséges tanulók motiválása, és bevonásuk a hátrányokkal küzdő diáktársaik felzárkóztatásába. A ferences intzéményekről szóló beszélgetésben Dobszay Ambrus az Ösztöndíjprogramról is beszél:
 

 


Tudjon meg többet a Kilátó Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálatról az alábbi videóból:
 

 

 

A fent megnevezett intézmények támogatására egész évben várjuk adományaikat az alábbi módokon:

banki utalással: a 11600006-00000000-49195664 számlaszámra
- az alapítvány új honlapján bankkártyával,
- sárga csekkel (az alapítvány honlapján lehet igényelni, ezek után kipostázzuk a megadott postacímre)

Alapítványunk közhasznú: cégek, szervezetek számára az adományozásról igazolást tud kiállítani a társasági adóalap csökkentésének igénybevételére; a honlapon keresztül való adományozáskor, vagy a megadott elérhetőségek bármelyikén lehetőségük van ezt kérni.

 

Ferences Alapítvány, 2019