Ferences Ösztöndíjprogram

A Ferences Ösztöndíjprogram elsődleges célja a bármely tanulmányi területen tehetséges tanulók motiválása és támogatása. Másodlagos célja a tehetséges tanulók bevonása hátrányokkal küzdő tanulótársaik felzárkóztatásába.

A programban érintett iskolák: 

 • Ferences Gimnázium, Szentendre, 
 • Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium,  Esztergom
 • Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, Budapest.

A program 2013 óta működik, és azóta 207 diák tehetségének kibontakozásához járult hozzá.

A gondos kiválasztás, tehetségazonosítás után személyre szabott fejlesztést biztosítunk a diákoknak. A nyertes pályázók maguk választják ki mentoraikat saját tanáraik közül. Támogatjuk nyelvtudásuk tökéletesítését és nyári tanulási programjaik megvalósítását is. A kiemelkedő tanulmányi eredmények mellett közösségi munkát, másokért vállalt szolgálatot is elvárunk tőlük.

A program megvalósítása során a tehetséggondozó tanárokat is támogatjuk és ösztönözzük. Ez elsősorban a mentortanárnak kifizetett ösztöndíjat jelenti. A program olyan támogató közegben folyik, amely az egész iskolában a tanulás és a tudás értékét sugallja, ily módon a nevelő-oktató munka általános színvonalát emeli és légkörét javítja.

További részleteket az Ösztöndíjprogram weboldalán olvashat: http://www.ferencesosztondij.hu

Aktuális projektek

 • Ferences Ösztöndíjprogram támogatása

  A Ferences Ösztöndíjprogram működtetése elképzelhetetlen adományok fogadása nélkül. Az elmúlt években a Ferences Ösztöndíjprogram önzetlen támogatója a MET Magyarország Zrt. volt.

  A program bizonyos részeit saját forrásokból, illetve lehetőségeink szerint pályázati forrásból biztosítjuk. Ilyen a pályázók részére szervezett Ferences Tehetséghétvége, amelyen a résztvevők kommunikációs, prezentációval kapcsolatos, illetve önismereti és pályaorientációs tréningen vesznek részt. Hasonló a májusi Ferences Projektnap, amelyen a tanulók az év közben elkészített projektjüket mutatják be rövid prezentáció formájában ezt pedig egy szerény állófogadás követi a program egész éves folyamatának lezárásaként.

  A ferencesek saját forrás terhére külön pályázati kategóriákat is meghirdettek, ilyen többek között a Példaértékű Pedagógus Díj.

  Amennyiben programunkat szívesen támogatja adományával, hálásan köszönjük!
   

Lezárult projektek