Olvassuk ki az „új ember” körvonalait Assisi Szent Ferenc alakjából! – A ferences testvérek üzenete 2020 karácsonyán

„Azelőtt Isten a próféták útján több alkalommal és többféle módon szólt őseinkhez. Ebben a végső korszakban a Fia által beszélt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette.” (Zsid 1, 1-2)


 Amikor márciusban világunk kezdett a feje tetejére állni, sokan elkezdték törni a fejüket, hogy vajon milyen is lesz az élet „azután”? Meg is jelentek sorra a cikkek, később könyvek, amelyekben a szerzők rendszerint azokat a dolgokat jósolták meg az új világról, amelyeket addig is vallottak és terjesztettek. Az elején talán még gondolhatta valaki, hogy „nem lesz más dolgunk, mint hogy visszatérjünk az eddigiekhez”, de ahogy a válság egyre csak mélyül, egyre kevésbé valószínű, hogy a „régi" világot vissza lehet hozni. Sok embernek az erejét felemészti a puszta megélhetés gondja, a család összetartása, a gondoskodás a rábízottakról. Már az is nagy dolog, ha ezt sikerül ellátnia. De mi lesz később? Kell-e félnünk a jövőtől? Milyen támpontokat találunk az eligazodáshoz?

 

 

Talán érdemes felidézni, hogy Celanói Tamás, Szent Ferenc egyik életrajzírója egy furcsa megnevezést őrzött meg a számunkra a szentről. „Homo alterius saeculi videbatur”, „egy eljövendő kor emberének látszott” – írja. Így látták Ferencet a kortársai. Mintha egy „másik világból" csöppent volna közéjük, de nem csak arról van itt szó, hogy pusztán más volt, nem illett bele korába. Amikor Ferencet „a jövő emberének” mondták, azt fejezték ki, hogy igen, ilyennek kellene lennünk mindnyájunknak. Errefelé kellene haladnia a világnak. Ez lenne a vágyott jövő. Minden korok keresztényei megértik az evangéliumot, de nem mindig tudják azt koruk számára kifejezni. Szent Ferenc alakjában ez a megértés válik élő, kimondott valósággá. „Igen, ez az, erre gondoltunk, amikor Jézus követését megpróbáltuk megérteni az evangéliumban.” Így jelentett és jelent azóta is támpontot Ferenc az eligazodáshoz világunkban.

 

 

Mai követői bizonyára nem tudják Ferenc alakját olyan hatásosan továbbvinni, hogy mindenki számára meggyőző legyen. Mégis kiolvasható a mai ferencesek életéből és szolgálatából az, hogy van itt valaki, aki támpontot jelenthet a jövőnk számára. Az evangelizáció különböző területein Rendünk nagyon sokféle embernek át tudja adni ezt a megnyugtató bizonyosságot. Építsük együtt azt a világot, amely a mostani válságot követni fogja. Olvassuk ki az „új ember” körvonalait Assisi Szent Ferenc alakjából.

 

Szent Ferenccel együtt a betlehemi jászol előtt állva mi, ferencesek is megújítjuk elhatározásunkat, hogy ennek szellemében szolgáljuk a ránk bízottakat. Az emberi méltóság megőrzése, az ennek megfelelő fejlődés biztosítása közös mottója lehet minden intézményünknek, legyen szó plébániáról, iskoláról, szociális vagy karitatív területről. A „Krisztus képére teremtett ember” nem csupán adottság, hanem komoly feladat is, amelynek megvalósításához feltétlenül szükségünk van egymásra.

 

a ferences testvérek 2020 karácsonyán