„Esélyt kell adnunk, hogy megtanuljanak magyarul imádkozni” – Jótékonysági est egy kárpátaljai magyar óvodáért

Gordos Gáspár emlékmisét és Ferences Jótékonysági Estet is tartottak szeptember 12-én, szombaton a Margit körúti ferences templomban. Az esti hatos szentmisét, amelyen a Szent Angéla iskola kórusa énekelt, Kránitz Mihály atya, Gordos Gáspár egykori tanítványa mutatta be. Az énekkar a misét követően rövid hangversenyt adott, melynek bevételeit a nagyszőlősi magyar óvodának ajánlják fel. 


A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium kórusos diákjai októberi, Kárpátalján tett látogatásuk után elhatározták, hogy ebben a tanévben támogatni fogják a Nagyszőlősön élő ferencesek munkáját. Magyar Gergely OFM, a misszió vezetője a felújítás alatt álló Szent József Magyar Nyelvű Óvoda és Bölcsőde berendezési költségeinek fedezésében kérte az énekkar segítségét.
 


A Semjénné Menus Gabriella által vezetett kórus ennek megfelelően gyűjtésbe kezdett: az iskolában üveggömböt helyeztek ki, és folyamatosan fogadják az adományokat csekkeken is, valamint a ferences rend adományszámláján keresztül. A gyűjtés részeként három jótékonysági estet hirdettek meg, melyek közül az elsőt múlt szombaton, január 12-én tartották a Margit körúti ferences templomban, a 18 órai szentmise keretében. Véletlen egybeesés, hogy a kórus éppen a Gordos Gáspár ferences szerzetesért ajánlott emlékmisét választotta a jótékonysági est időpontjaként, amelyet megszokott módon Kránitz Mihály celebrált, Magyar Gergely atya mellett pedig koncelebrált Frajka Félix OFM is, aki Gordos Gáspár rendtársa volt. 
 


A szentmise prédikációjában Kránitz Mihály a 35 évvel ezelőtt elhunyt ferences szerzetes emlékét idézte fel: „Gáspár atya egész élete a Szentírás körül forgott, és igyekezett maga is élő igévé válni. Ha valaki közelebbről megismerte Őt, bizonyosan érezhette krisztusi és szerzetesi személyének evangéliumi hatását” – mondta a lelkipásztor, majd az ünnep kapcsán Jézus megkeresztelkedéséről beszélt, valamint arról, hogy hogyan remélhetünk mi is az Istennel való folyamatos egységben, amely a Szentlélek által valósul meg. „Ne féljünk, hanem életünkkel és reményünkkel tegyünk tanúságot!” – fejezte be elmélkedését Kránitz Mihály.
 


A záróáldást követően Magyar Gergely OFM, és a nagyszőlősi óvoda három munkatársa mutatkozott be. A szerzetes rövid beszédében elmondta, hogy a határon túl szolgáló ferencesek igyekeznek a lehető legtöbb módon jelen lenni a kárpátaljai magyarok életében: ruházattal, meleg étel biztosításával, gyógyszeradományokkal segítik a kint élő kisebbség helyzetét. Mindezek mellett a rend tagjai és világi munkatársaik külön figyelmet szentelnek a magyar nyelv és kultúra megőrzésére is. Gergely atya mesélt arról, hogy 2017 szeptemberében egy, az ukrán kormány által bevezetett törvény szerint csak negyedik évfolyamig szabad a kisebbségi nyelveken oktatni, tanítani – ide tartoznak az orosz, a román, lengyel, a szlovák és magyar nyelvek is.

„Óvodában még lehet magyarul beszélni a gyerekekkel, de negyedikes koruktól kezdve már minden tárgyat ukrán nyelven tanulnak. Ez az oka annak, hogy nekünk Kárpátalján mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy esélyt adjunk azoknak a gyerekeknek, akik szeretnének magyarul beszélni, magyarul imádkozni, gondolkodni. Ezért nagyon fontos az óvoda, ahol még nyugodtan lehet magyarul tanítani. Az óvodabővítéshez már az elmúlt évben hozzáláttunk: a mostani 74 fős intézményt szeretnénk 120 főig bővíteni. Augusztusban tervezzük átadni az új óvodát, hogy szeptemberben elindulhasson az oktatás.” 
 


A kárpátaljai ferences misszió vezetője azt is elmondta, hogy amikor Semjénné Menus Gabriella kórusa 2018 októberében Nagyszőlősre látogatott, tettek egy ígéretet, miszerint énekükkel és szolgálatukkal segíteni szeretnék a határon túl működő missziót. „Ez, a mai este” – tette hozzá a szerzetes – „az első esemény ennek fényében. Kedves Testvérek! Viseljétek szíveteken a kárpátaljaiak sorsát, jövőjét, hogy még nagyon sokáig lehessen ott magyar élet, és kérjük, hogy, aki teheti, imádsága mellett anyagilag is támogasson bennünket. Erre nem csak most, hanem a Ferences Alapítványon keresztül folyamatosan van lehetőség. Hálásan köszönjük minden adakozó nagylelkűségét.”
 


A szentmisét követő rövid hangversenyen felhangzott többek között Caccini: Ave Mariája, a Cantiga de Santa Maria középkori dallam, valamint az O magnum mysterium is, a koncert végén pedig Semjén Gabriella közös éneklésre hívta a közönséget. A közismert Adeste fideles című klasszikus művet együtt zengték az egybegyűltek Az esemény végeztével a templom hátuljában kihelyezett üveggömbbe és perselybe készpénzzel, bankártyaterminál segítségével pedig akár kártyával is adakozhatott a hallgatóság. A kórus további két jótékonysági eseménye a nagyböjti időszakban, valamint májusban következnek majd.

 

A kárpátaljai ferences misszió támogatása a Ferences Alapítvány honlapján, IDE kattintva.

VM – Ferences Alapítvány, Ferences Sajtóközpont