Beszámoló a ferences projektnapról

Emlékezés, felfedezés, gyógyítás szolgálat – ezek lehetnének a kulcsszavak, ha megpróbáljuk megtalálni a közös a Ferences Ösztöndíjprogram diákjainak ez évi munkáiban.


Huszonegy ferences diákról van szó, akik a 2020-21-es tanévben a Ferences Ösztöndíj Alapítvány támogatottjaiként azon dolgoztak, hogy pályázati projekttervüket megvalósítsák mentortanáraik  irányításával. A programidőszak végéhez közeledve május 19-én az ún. projektnapon prezentációval kísérve 10-10 percben mutathatták be azt a munkafolyamatot, amin végigmentek, eredményeiket pedig egy záró tanulmányban (illetve műleírásban vagy élménybeszámolóban) összegezték. Az ünnepélyes bemutató hagyományosan Esztergomban szokott zajlani, ám a pandémia miatt idén az előadók és a közönség négy különböző helyszínen vettek részt rajta, és az internet segítségével kapcsolódtak össze.

 

A budapesti helyszínről – a Ferences Tartományfőnökségről – Berhidai Piusz OFM tartományfőnök, Dobszay Benedek OFM tartományfőnökhelyettes, az alapítvány elnöke követte az előadásokat. Jelen volt továbbá Reisz Pál atya az esztergomi ferences gimnázium egykori igazgatója, és Lakatos Sándor, a kuratórium tagja. Az alapítvány fő támogatója Lakatos Benjámin pedig  az internet segítségével csatlakozott az eseményhez.  

 

A találkozó elején első alkalommal hangzott el az az imádság, amelyben az ösztöndíjasok közössége közösen ad hálát a dicsőséges és fölséges Istennek a kapott talentumokért, s amelyben könyörögnek azért, hogy üdvős módon éljenek azokkal.
Lakatos Benjámin a MET csoport vezérigazgatója megnyitó beszédében arra kérte az ösztöndíjasokat, hogy ha kikerülnek az iskolapadból, akkor „segítsék majd vissza” a ferences rendet és a diákok következő generációit tanácsokkal, támogatással, és hozzátette: „remélem, hogy jövőre már újra személyesen találkozhat e közösség minden tagja”. A projektnap pedig gazdag élményeket kívánt.

 

Dobszay Benedek atya arról elmélkedett, hogy hogyan egyeztethető össze a ferences lelkiség és tehetséggondozás. Az előbbi az egyszerűségre, alázatra nevel, az utóbbi viszont arra, hogy bátran álljunk ki azzal tudással, ami bennünk van. A kettő azonban nem ellenkezik, még ha más-más életszakaszban talán egyik vagy másik fontosabb is. Arra biztatta az ösztöndíjasokat, hogy éljenek a tehetségükkel, és tudjanak vele szolgálni, nem csak a maguk és a hozzájuk közel állók javára, hanem a kicsinyek, a szegények, sőt az egész ország javára. „Az alázat mindig legyen meg bennetek, hiszen amit majd elértek, azt nem egyedül, hanem a Jóisten és sok-sok titeket támogató ember segítségével éritek majd el. Ez a nap pedig legyen számotokra élmény. Éljétek meg, hogy a munka beérett, és volt értelme fáradozásotoknak.”

 

Dobszay Ambrus, a program szakmai vezetője beszámolt arról, hogy nemrég a Hit- Tehetség-Identitás konferencián mutatta be a Ferences Ösztöndíj programot. Ezen a találkozón is az volt az alapgondolat, hogy a tehetség önmagában kevés, mert aki megkapta a talentumokat, az arra, kapta, hogy szolgáljon velük. Megemlékezett arról, hogy sajnálatos módon már a legutóbbi alkalommal is csak a személyes és az online találkozás hibrid formájában volt megvalósítható a projektnap, de reméli, hogy ezt követően már valóban személyes folytatódhat a  közösség építése. A program résztvevői ugyanis egy közösséget alkotnak: azokét, akik számára a tudás érték, s akik számára alapelv, hogy a tehetséget nem magunknak kaptuk, hanem azért, hogy szolgáljunk vele.

 

Az ösztöndíjprogram történetében első alkalommal 2020-ban adták át a Felfedezők Roger Baconről Nevezett Nagydíját: Csobán Zsófia és Melegh Péter nyerte el. Dobszay Ambrus nyitóbeszédében elmondta, hogy ez idén is meg fog történni, de majd csak a zárótanulmányok szakmai értékelése után. Ezen a napon viszont még csak közönségszavazás lesz, aminek eredményét a nagydíjról való döntésnél is figyelembe veszik.

 

Emlékezés

 

Ezt követően a Szent Angéla Ferences Gimnázium három diákja (Csanádi Botond, John Gergely, Wendl Csongor) bemutatta, hogyan készített kétórás dokumentumfilmet iskolájának 2020-as évéről. Munkájukat számos körülmény nehezítette, ám ezeket sikerült a javukra fordítani: nemcsak filmjük vált izgalmasabbá, de a filmkészítés területén is értékes tudásra tettek szert.
Más jellegű emlékezésnek tekinthető Görbe Mártoné, aki a szentendrei Ferences Gimnázium történetének egy igen fontos szakaszát kutatta: az 1956-os forradalom hatását a rend és az iskola életére. Az általa megszólaltatott tanúk, illetve a felkutatott dokumentumok gazdag forrását jelentik majd a rend- és iskolatörténet kutatásának.


Felfedezés

 

Az ösztöndíjasok közül hárman is a tanulás folyamatával foglalkoztak mind elméleti, mind pedig gyakorlati megközelítéssel. Kocsis Botond a kutyák szóértését tanulmányozta, s abból vonta le következtetéseit. Raduch Emma igen aktuális témát választott: a digitális oktatás tapasztalatait dolgozta fel, melyek messze mutató következtetésekre adnak lehetőséget. Kettős Dorottya a tanulási módszerek és az agyműködés összefüggései alapján a gyakorlati életben is kiválóan hasznosítható eredményekre jutott. Később hangzott el ugyan, de témáját tekintve még e körben kell megemlíteni Pluzsik Mihály munkáját, aki a matematika tanulására nagyszerűen motiváló applikációt fejlesztett ki – a szabadulószobák kerettörténetébe ágyazva.
Két külön iskolából két diák is nagyon hasonló témával foglalkozott: az alvással. A szentendrei Szilágyi Marcell, aki már tavaly is tanúsította, hogy az agy alvásban való működéséről igen sok ismerettel rendelkezik, most kifejezetten a tudatos vagy álmodó alvási fázis reflektív megfigyelését végezte el – és nagyon izgalmas tapasztalatokat osztott meg hallgatóival. Hammer Ignác inkább az egészségtudatosság oldaláról közelített meg a kérdést, és kutatásainak eredménye rávilágított arra, hogy a kamaszok számára mekkora jelentőséggel bír, hogy az alvásra kellő időt és megfelelő körülményeket biztosítsanak – nem mellesleg az okostelefonok mellőzésével!

 

Gyógyítás

 

A szentendrei kutatóműhely diákjai (Csillik Bálint, Gérecz Márk, Lászik Dorottya, Vajdovich Péter, Mátéffy Borbála Petra, Müller Ágoston és Szabó Levente) különböző gyógyítási területek (leukémia, daganatos betegségek, vesetranszplantáción átesettek, idegrendszeri problémák) legújabb módszereit ismertették. A tanulók nem csak elméleti úton fejlesztették tudásukat, hanem többségükben részt vettek egyetemi vagy klinikai gyakorlatokon is. Bízvást remélhetjük, hogy néhány év múlva biológusként, kutató orvosként vagy más szakemberként már maguk is tevőleges résztvevői lesznek a gyógyítás tudományának fejlesztésében.

 
Szolgálat

 

Az ösztöndíjprogramban két éve működő, de még mindig újdonságnak ható lehetőség, hogy a diákok olyan projekttel pályázzanak, amely újszerű közösségi tevékenységek szervezésére vagy szociális segítő munkára irányul. Idén két ilyen projektet dolgoztak ki. A szentendrei diákok (Wildner Sára vezetésével) előbb fogyatékkal élőkkel szerveztek közös programokat, majd később – a pandémia idején – egy közösségi termet alakítottak ki. A jászberényi tanulók (Pakai Nóra Véda, Székely Enikő) megszervezték a Terplán Szeretet Kört, amelyben a középiskolások szintén fogyatékos gyerekeknek szereztek élményeket, másrészt környezetük értékeiért végeztek olyan közös munkát, amely nemes célok érdekében összekovácsolta közösségüket. 
Az esztergomi Földesi Kadosa munkája némileg kilóg a sorból, mivel művészeti alkotó tevékenységet végzett: egy képregényt alkotott Becket Szent Tamás vértanúságáról. Ennek során műfajtörténeti és más elméleti kérdésekben is elmélyült, munkájának legfontosabb eredménye azonban mégiscsak egy szép és érdekes képregény, amely remélhetőleg az ifjúság számára is közelibbé, élményszerűvé teheti a középkori szent alakját, s ezzel valójában missziós küldetésnek is eleget tesz.

 

A bemutatott tizenöt prezentációt (mivel több is kooperációban készült), valamint záró tanulmányokat, beszámolókat az alapítvány honlapján (www.ferencesosztondij.hu) is hozzáférhetővé tesszük a nyilvánosság számára. 
Bízunk abban, hogy ezek is kedvet teremtenek a ferences gimnazistáknak ahhoz, hogy június 15-ig benyújtsák pályázatukat a 2021-2022-es programidőszakra.