A Kárpátaljai adományok sorsa - Nagyszőlősre látogattunk - KÉPGALÉRIA -

fotós beszámoló az adományok felhasználásáról

A Ferences Alapítvány (sok egyéb tevékenysége mellett) 2015 tavasza óta gyűjtést folytatott a kárpátaljai nehéz helyzetbe került magyarok megsegítésére. Az elmúlt egy évben számos magánszemély és szervezet – cég, közösség, intézmény – fejezte ki szolidaritását adományok felajánlása útján is.

Az adományozó testvéreknek és szervezeteknek ezúton szeretnénk a ferencesek közösségének nevében is kifejezni határtalan hálánkat. A ferencesek vállalása ezzel a felajánlással válhat teljessé, így válik lehetővé, hogy vállalt küldetésünknek eleget tegyünk, és segíteni tudjunk mindazokon, akik rászorulnak.Az adományok összegyűjtése mellett természetesen megkezdtük azok eljuttatását is, hogy a segítő szándék általunk célt érjen, és a felajánlott adományok eljuthassanak közvetlenül vagy közvetve a rászoruló emberekhez. Az Idén tavasszal  Dobszay Benedek ferences tartományfőnök atyával végig jártuk Kárpátalján az adományok útját, meglátogattuk a kint dolgozó ferences testvéreket, hogy be tudjuk mutatni, miben tudtak segítségére lenni az adományozók a kárpátaljai közösségeknek.

Az adományok elosztását Magyar Gergely ferences atya irányítja, aki a nagyszőlősi ferences rendház házfőnöke és a Nagyszőlősi Plébánia plébánosa. Gergely atya személyesen vezetett minket körbe a városban, megmutatta nekünk, milyen formában tudunk segítségükre lenni.

Az adományok legnagyobb része közvetlenül a rászorulókhoz kerül - jellemzően nem pénzbeli, hanem természetbeni formában, tehát tartós élelmiszer, tűzifa, gyógyszer formájában. Gergely atya és a rendházban szolgáló ferencesek elsősorban úgy igyekeznek segíteni az ott élőkön, hogy az ő erőfeszítéseiket egészítik ki azzal, ami már meghaladja az erejüket, noha az életükhöz, sőt életben-maradásukhoz feltétlenül szükséges lenne. Támogatják a halaszthatatlan, de igen költséges orvosi kezeléseket, a gyógyszerek beszerzését; igyekeznek segédkezni fűtés korszerűsítésekben (ami ott a hatalmas gázár-növekedés miatt a fatüzelés bevezetését jelenti) vagy tűzifa felhalmozásban. Az Alapítvány segítségével lehetőségük volt nem csak kisebb-nagyobb orvosi kezeléseket, de életmentő beavatkozást is támogatni, ahol a költségeket a beteg kislány családja rendkívüli erőfeszítéssel sem tudta volna előteremteni.

Kint tartózkodásunk alkalmával ellátogattunk egy támogatott családhoz, akiknek élete nagyon nehézzé vált, amikor nemrégen az édesapa mindkét bokáját szilánkosra törte munka közben. A család most az édesanya fizetéséből él, abból tartják el kisiskolás gyermeküket, és ápolják a férfi fekvőbeteg édesanyját is. Gergely atya gyakran jár náluk, segíti őket mindenben, amiben tudja, hol anyagi, hol lelki támogatást nyújtva, hogy lelkiekben is erősek tudjanak maradni a nehéz időkben. Megdöbbentő volt látni, hogy még az igen áldaltannak tetsző helyzetben is megmaradt a férfi optimizmusa, derűlátása, s a gyermek sem veszít játékos, vidám kedvéből.

Meglátogattunk egy súlyosan beteg idős hölgyet is, aki éppen szomszédasszonyai társaságában töltötte a délutánt. A nehézségek ellenére ők is az élet szépségeit próbálják szem előtt tartani, s erős hittel vallják, hogy a Jóisten tenyerén hordozza őket. Gergely atya hosszan beszélgetett velük is, és bátorította őket kitartásra és helytállásra.

A Plébániaház tetejének megromlott állapota miatt a Nagyszőlősi Plébánia épülete régóta beázott. Az ázás tovább rongálta a falakat, lehetetlenné tette benne az irodai munkát és nagyon megnehezítette a hitoktatást is. A felújítás halaszthatatlanná vált, s ezért  Gergely atya a felújításhoz az alapítvány segítségét kérte. Az elrohadt tetőlécek és cserepek cseréjére elnyert pályázat önrészét alapítványunk támogatásaként ki tudták fizetni, és így megtörténhet a szükséges javítás.

Az alapítvány Gergely atya kérésére hozzájárult ahhoz is, hogy a plébániának legyen egy olyan alkalmazottja, aki az irodában az adományokat kezeli, fogadja és segíti az elosztását. A támogatásnak köszönhetően a segítségnyújtás útja zavartalan, az állásba vett fiatal édesanya gondos munkával segíti a ferences testvérek áldozatos munkáját.

A Ferences Alapítvány a jövőben is elkötelezett abban, hogy segítséget nyújtson a kárpátaljai nehéz sorban élő testvéreknek. A hozzánk eljuttatott adományokat szigorúan külön kezeljük, és kizárólag erre a célra használjuk fel. Felajánlásaikat a jövőben is fogadjuk, és hálásan köszönjük a támogatottak nevében is.

Ferences Alapítvány

11600006-00000000-49195664Csanády Lőrinc - Ferences Sajtóközpont