Kárpátaljai misszió

A ferencesek korábbi missziójuk elüldözése után 1989-ben tértek vissza Nagyszőlősre, azóta végeznek lelkipásztori munkát Kárpátalján. A nagyszőlősi lelki élet mellett a ferencesek további környező, magyarok lakta települések plébániáit vezetik, illetve közvetlenül vagy közvetetten működtetnek Rehabilitációs Központot, lelkigyakorlatos házat és Szociális Karitatív Központot. Ez utóbbi keretében üzemel egy napi 170 adag étel kiosztását végző szegénykonyha is.  

Az intézmények működése támogatók nélkül elképzelhetetlen. A hitéleti feladatok (liturgikus szolgálat, templomok, plébániák visszaszerzése az államtól, ezek felújítása, stb.) és a súlyos szociális problémák enyhítése (karitászok, ingyenkonyhák, árvaházak, óvodák létrehozása) nem valósulhattak volna meg, illetve fenntartásuk nem lenne lehetséges a magyarországi hívek nagylelkű adományai nélkül.

Aktuális projektek

  • Kárpátaljai ferences misszió támogatása

    A ferencesek korábbi missziójuk elüldözése után 1989-ben tértek vissza Nagyszőlősre, azóta végeznek lelkipásztori munkát Kárpátalján. A nagyszőlősi lelki élet mellett a ferencesek további környező, magyarok lakta települések plébániáit vezetik, illetve közvetlenül vagy közvetetten működtetnek Rehabilitációs Központot, lelkigyakorlatos házat és Szociális Karitatív Központot. Ez utóbbi keretében üzemel egy napi 170 adag étel kiosztását végző szegénykonyha is.  

    Trans
  • Közösségi szolgálat a kárpátaljai ferences misszió területén

    A gimnáziumi évek alatt kötelezően teljesítendő ötven óra közösségi szolgálat elvégzésére az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium számos lehetőséget kínál az ott tanuló diákok számára. A 2018-2019-es tanévtől az eddigi alternatívák mellett a Ferences Alapítvány támogatásával egy új programot is elindítanak, amelynek keretein belül a fiatalok Kárpátaljára utazhatnak, hogy rövid időre bekapcsolódjanak a ferences misszió szolgálatába. 

Lezárult projektek