Gyűjtés

 • 2018-as nyári ifjúsági programok támogatása

  Trans

  Alapítványunk évről évre elkötelezett támogatója az ifjúságnak a ferences testvérek által szervezett  programokon keresztül. A tavalyi projekthez hasonlóan idén is adománygyűjtést indítunk a nyári ifjúsági események költségeinek biztosítására. 

 • Kárpátaljai ferences misszió támogatása

  Trans

  A ferencesek korábbi missziójuk elüldözése után 1989-ben tértek vissza Nagyszőlősre, azóta végeznek lelkipásztori munkát Kárpátalján. A nagyszőlősi lelki élet mellett a ferencesek további környező, magyarok lakta települések plébániáit vezetik, illetve közvetlenül vagy közvetetten működtetnek Rehabilitációs Központot, lelkigyakorlatos házat és Szociális Karitatív Központot. Ez utóbbi keretében üzemel egy napi 170 adag étel kiosztását végző szegénykonyha is.  

 • Autista Segítő Központ támogatása

  Trans

  A Ferences Alapítvány évről évre adományt továbbít az Autista Segítő Központ részére. Az Intézményegyüttes munkája Magyarországon páratlan, ugyanakkor komoly anyagi terhet ró a fenntartóra illetve a családokra is. Ennek enyhítéséért tartunk adománygyűjtést, amellyel az intézmény működését, igy az autista gyermekeket közvetlenül támogatjuk.

  Adományaikat köszönjük, Isten fizesse meg!

 • Közösségi szolgálat a kárpátaljai ferences misszió területén

  A gimnáziumi évek alatt kötelezően teljesítendő ötven óra közösségi szolgálat elvégzésére az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium számos lehetőséget kínál az ott tanuló diákok számára. A 2018-2019-es tanévtől az eddigi alternatívák mellett a Ferences Alapítvány támogatásával egy új programot is elindítanak, amelynek keretein belül a fiatalok Kárpátaljára utazhatnak, hogy rövid időre bekapcsolódjanak a ferences misszió szolgálatába.